Kamaráti z Malawi

Malawi sa nachádza v juhovýchodnej Afrike a jeho prirodzenú východnú hranicu tvorí známe jazero Malawi. Krajina hraničí s Mozambikom, Tanzániou a Zambiou. Miestni obyvatelia, Malawijci, tvoria asi 60% obyvateľstva, ostatných 40% sú domorodé kmene. Už táto informácia napovedá, že gramotnosť nepresiahne 65% ani v reálnych štatistikách. Vzhľadom na vysoký počet domorodého obyvateľstva majú vysoký podiel aj jazyky jednotlivých kmeňov, no úradným jazykom je angličtina.

Malawijci žijú v dedinách a ich príbytky majú kruhový tvar. Ako stavebný materiál využívajú najmä blato, ktoré sušia na slnku aby stvrdlo a striešky si budujú z ciroku (cirok - rastlina). Zaujímavosťou je, že v tradičných rodinách je hlavou, matka. Pre miestnych je prirodzená aj deľba práce. Kým ženy pestujú a následne zbierajú maniok, kukuricu a cirok, muži sa starajú o dobytok, lovia zver a ryby. V súčastnosti mnohí otcovia rodín, mladí muži a žiaľ, často aj deti, pracujú na plantážach, ktoré vlastnia Európania. Jedná sa najmä o tabakové a bavlníkové plantáže.

Autor fotografie: Stázi Jakubcová
Lokalita: Malawi, Afrika