Malawi

Pri ceste do africkej krajiny Malawi sa ako cestovný doklad vyžaduje cestovný pas. Je potrebné mať na pamäti predovšetkým platnosť dokladu. V prípade Malawi, podobne ako u iných krajín, musí byť cestovný pas platný minimálne šesť mesiacov od dátumu výstupu z krajiny.

Malawi je africká krajina ležiaca pri jazere z rovnomenným názvom v juhovýchodnej časti Afriky. Susedí s Mozambikom, Zambiou a Tanzániou. Východnú časť krajiny tvorí jazero Malawi, ktoré je tretím najväčším jazerom v Afrike a je tiež doležitým zdrojom rýb pre okolité územie. Veľkú časť územia pokrýva Východoafrická priekopová prepadlina. Najvyšším vrchom je Sapitwa (3002 m), ktorý leží v pohorí Shire Highlands. V Malawi žije okolo 16 milónov obyvateľov, viac ako polovica obyvateľstva žije na hranici biedy a takmer 35% obyvateľstva je negramotné. Úradným jazykom je angličtina, ale ľudia medzi sebou použvajú aj kmeňové jazyky.