Austrália a Oceánia

Austrália, najmenší (7,7 mil. km²) a najmenej osídlený svetadiel, sa nachádza na južnej pologuli, presnejšie v jej východnej časti. Je často označovaná za jeden celok s ostrovmi Oceánie, ktoré sa rozprestierajú na ploche 70 mil. km². Oceánia je najväčšie zoskupenie súostroví a ostrovov v Tichom oceáne,ich celková rozloha činí 70 mil. km². Tvorí ju Mikronézia, Melanézia a Polynézia. K Austrálii prislúcha aj Veľká koralová bariéra, ktorá je s dĺžkou 2 230 km najdlhším koralovým útesom na svete vôbec.

Štáty a závislé územia Austrálie a Oceánie

Základné údaje

Rozloha: 8 900 000 km²
Počet obyvateľov: 
35 670 000
Počet štátov: 
15 + 13 závislých území
Najvyšší bod: 
Puncak Jaya (5 030 m)
Najnižší bod: 
Eyrovo jazero (16 m pod hladinou mora)
Najväčšie jazero: 
Eyrovo jazero, Austrália (9 500 km²)

Austrália a Oceánia - najmenší kontinent

Pre Austráliu sú typické veľké vzdialenosti a to nie len vďaka jej izolovanej polohe od ostatných svetadielov, ale aj vďaka jej prírodným podmienkam, ktoré sú dôvodom riedkeho osídlenia a navzájom vzdialených sídel. Austrália pozostáva zo 6 zväzových štátov a 2 teritórií (Hlavné mesto Canberra a Severné teritórium). Hranice Austrálie majú rýdzo pobrežný charakter. Zo západu ju ohraničuje Indický oceán zo západu oceán Tichý. Na severe ju obmýva Arafurské a Koralové more , na juhovýchode Tasmanské more. Prírodné podmienky Austrálie sú podmienené geologickým vývojom, pričom je geologická stavba pomerne jednoduchá. Najstaršou časťou je Austrálsky štít. Povrch Austrálie tvoria dovedna tri základné horské oblasti, ktoré sa viažu na geologické jednotky :

 • Západoaustrálska plošina – priemerná výška 300 m n.m., patria sem napr. McDonnellove a Musgravove vrchy, taktiež Ayersova skala – najväčší skalný monolit na svete
 • Stredoaustrálska panva – priemerná výška do 100 m n.m., typická je rozsiahlymi artézskymi panvami s bohatou zásobou pitnej vody
 • Veľké predelové vrchy – nazývané tiež Austrálske Kordillery, priemerná výška 900  - 1 000 m n.m., v južej časti sa nachádza najvyššie pohorie Austrálie, Austrálske Alpy s najvyšším vrchom  Mt. Kosciusko 2 230 m n.m.

Neďaleko juhovýchodnej hranice Autsrálie (okolie mesta Melbourne) sa nachádza ostrov Tasmánia, ktorý je riedko osídlený a asi pätina jeho povrchu je chránená. Od pobrežia Austrálie ho delí Bassov prieliv.
Podnebie Austrálie sa mení v závislosti od geografickej šírky od tropického až po mierne. Riečna sieť je vo vnútrozemí riedka, nakoľko sa jedná o suchú až púštnu oblasť. Výraznejšie vodné systémy vytvárajú rieky Murray a Darling na juhu kontinentu.

Najvýchodnejší bod: Byron Bay / Cape Byron (New South Wales)
Najsevernejší bod: Cape York (Queensland)
Najzápadnejší bod: Steep Point (Western Australia)
Najjužnejší bod: Wilsons Promontary (Victoria)

Obyvateľstvo Austrálie je ovplyvnené históriou krajiny. Až 92 % Austrálčanov má európskych predkov a z nich je 95% britského pôvodu a írskeho pôvodu, 7 % je pôvodu ázijského. Pôvodní obyvatelia Aboriginovia tvoria už len výraznú menšinu. Čo sa náboženstva týka, preváda kresťanstvo, ku ktorému sa hlási 75% obyvateľov. Zaujímavosť je, že takmer polovica celkového obyvateľstva Austrálie je sústredená do troch miest – Sydney, Melbourne a Brisbane. Najvýznamnejšími mestami sú: Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin, Perth, Adelaide a iné.

Oceániu možno z hľadiska prírodných a etnických podmienok rozdeliť na:

 • Mikronéziu (malé ostrovy severne od Melanézie)
 • Polynéziu (mnohoostrovie, trojuholník Havaj, Nový Zéland, Veľkonočný ostrov)
 • Melanéziu (severovýchodne od Austrálie)

Podľa vzniku ich delíme na:

 • kontinentálne ostrovy (Nová Guinea, Nový Zéland a pod.)
 • sopečné ostrovy (Havajské ostrovy, Tahiti a pod.)
 • koralové ostrovy (Kiribati, Tuvalu a pod.)

Takmer celá Oceánia patrí z hľadiska podnebia do tropickej oblasti. Priemerná mesačná teplota je vyššia ako 25°C. Koralové ostrovy sú prevažne bez zásob pitnej vody, rieky sa vyvinuli iba na väčších ostrovoch (Nový Zéland a pod.). V oblasti Oceánie sa nachádzajú hlbokomorské priekopy a aj najhlbšia na svete, Mariánska priekopa s hĺbkou 10 911 m pod morom a šírkou asi 70 metrov. Najnižší bod na Zemi sa nachádza pozdĺž Mariánskych ostrovov, východne do Filipín, neďaleko ostrova Guam.

Oceániu tvorí 10 samostatných štátov: Fidži, Západná Samoa,Papua Nová Guinea, Nový Zéland, Šalamúnove ostrovy, Vanuatu,Tuvalu,Nauru – najmenší ostrovný štát a najmenšia republika na svete, Kiribati, Tonga.

Oceániu tvoria aj 3 samostatné jednotky: Havajské ostrovy (USA), Irian (Indonézia), Veľkonočný ostrov (Čile).

Oceániu tvoria aj závislé územia:

 • britské – Pitcairnove ostrovy
 • novozélandské – Cookove ostrovy, Niue
 • francúzske – Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia
 • americké – Guam, Wake (na týchto ostrovoch sú letecké základne), Americká Samoa

Zaujímavé lokality v Austrálii a Oceánii

Aitutaki Atoll, Auckland, Ayers Rock/Uluru, Bora Bora, Bondi Beach, Caroline Island, Havaj (Hawaii), Kokosové ostrovy, Melbourne, Milford Sound, Rotorua, Sydney, Tahiti, Tongariro National Park, Vianočný ostrov