Afrika

Afrika, nazývaná aj „čierny kontinent“, je druhým najväčším kontinentom Zeme. Rozprestiera sa na ploche 30,3 mil. km, čo predstavuje približne 22% celkovej rozlohy zemského povrchu (súše). Svoj domov tu má približne miliarda obyvateľov, čo predstavuje viac ako 12% populácie sveta. Afriku možno z hľadiska regionálneho členenia rozdeliť na Severnú Afriku, Západnú Afriku, Strednú Afriku, Východnú Afriku a Južnú Afriku. Nachádza sa tu celkom 54 suverénnych štátov, 9 teritórií a3 štáty s obmedzenou ratifikáciou.

Štáty v Afrike

Kapverdy - vlajka
Keňa - vlajka
Madagaskar - Vlajka
Malawi - vlajka
Maroko - vlajka

Základné údaje

Rozloha: 30 570 000 km²
Počet obyvateľov:
1 032 532 974
Počet štátov:
54 + 7 závislých území
Najvyšší bod:
Kilimandžáro (5895 m)
Najnižší bod:
Assalská preliačina (153 m pod hladinou mora)
Najväčšie jazero:
Viktóriino jazero (69 485 km²)

Afrika - Čierny kontinent

Afrika patrí k piatim kontinentom planéty Zem a má plochu 30,3 mil km². Predstavuje to pomerne veľkú časť plochy planéty - 22% z celkového zemského povrchu, čo Afriku zaraduje na druhé miesto v rozlohe svetadielov na svete. V Afrike žije približne miliarda ľudí, čo tento kontinent radí na druhé miesto aj v počte obyvateĺov.

Najväčším africkým štátom je Alžírsko a najmenším pevninským štátom je Gambia. Afriku zo západu ohraničuje Atlantický oceán, na severe ho obmýva Stredozemné more, na severovýchode hranicu tvorí Suezský prieplav, juhovýchodná hranica je tvorená Indickým oceánom. Povrch Afriky sa vyznačuje malou horizontálnou a vertikálnou členitosťou. Afrika je súčasťou Africkej litosférickej dosky a jej geologická stavba je pomerne jednoduchá. Afrika je po Ázii najvyššie položeným kontinentom so strednou výškou cca 750 m. Z hľadiska nadmorskej výšky možno rozdeliť Afriku na: Nízku Afriku (severná, stredná a západná Afrika) aVysokú Afriku (východná a južná Afrika). Nadmorská výška rastie v smere zo severu na juh, teda od Nízkej Afriky k Vysokej Afrike. Najvyšším vrchom Afriky je Kilimandžáro s nadmorskou výškou 5 895 m nachádzajúcim sa v Tanzánii, naopak najnižším bodom je jazero Assal, 153 m pod hladinou mora.

Najvýchodnejší bod: Mys Hafun (Somálsko)
Najsevernejší bod: Ras ben Sakka (Tunisko)
Najzápadnejší bod: Kapverdské ostrovy / Senegal (pevnina)
Najjužnejší bod: Strelkový mys (Južná Afrika)

Africký kontinent sa rozprestiera po oboch stranách rovníka, v čoho dôsledku má takmer symetricky usporiadané podnedbné, pôdne a vegetačné pásma. Afrika je najteplejším a po Austrálii aj najsuchším svetadielom. Podnebie najvýraznejšie ovplyvňujú cirkulácia vzduchu, nadmorská výška a morské prúdy. Vďaka svojej polohe po oboch stranách rovníka, má takmer symetricky usporiadané nie len podnebné, ale i vegetačné a pôdne pásma a taktiež riečnu sieť. Tá je ovplyvnená nerovnomerným rozmiestnením zrážok. Bezodtokové sú územia Sahary, severovýchodnej a juhovýchodnej Afriky. Rozvinutá riečna sieť je typická pre východnú časť kontinentu a Konžskú demokratickú republiku, ktorá má veľmi dobré energetické predpoklady. Najdlhšia rieka Afriky, Níl, dlhá 6 650 km, ktorá preteká 11 krajinami. Pramení v Rwande a vlieva sa do Stredozemného mora v Egypte.

Najväčšie jazerá tu vznikli v tektonických panvách vo východnej časti kontinentu. Patria k nim Ukerewe, Tanganika a Malawi. Ukerewe alebo Viktóriino jazero je najväčším jazerom v Afrike s rozlohou 68 800 km² a priemernou hĺbkou cca 40 m, leží na hranici štátov Keňa, Tanzánia a Uganda.

Afrika je vedeckou komunitou považovaná za tzv. "kolísku ľudstva", kde v podstatnej miere prebiehal vývoj moderného človeka. Afrika je charakteristická veľmi búrlivým vývojom od významnej kultúry a civilizácie starovekého Egypta, cez vytvorenie moslimskej ríše, až po neksoršiu kolonizáciu a dekolonizáciu.

Územie Afriky je obývané mnohými, veľmi rôznorodými národmi, čo malo neraz za následok vznik konfliktov a vojen. Väčšina obyvateľstva Afriky južne od rozsiahlej púšte Sahara patrí do negroidnej rasy. Obyvateľstvo severnej Afriky patrí k europoidnej rase (Arabi a Berberi). Etnické, náboženské a jazykové zloženie je veľmi pestré avšak spoločným menovateľom väčšiny afrických štátov je zlá sociálna a hospodárska situácia, ktorá spôsobuje vysokú mieru migrácie nielen v rámci štátov, medzi nimi, ale aj mimo kontinentu. Najväčším problémom afrického obyvateľstva je výživa, ktorej nedostatok vedie k zlému zdravotnému stavu, vysokej dojčenskej úmrtnosti (až 70%) a šíreniu nákazlivých chorôb.

Krajiny Afriky v súčasnosti nepatria k vedúcim ekonomickým mocnostiam sveta, no napriek tomu je tento kontinent neobyčajne zaujímavý z pohľadu diponibilných prírodných zdrojov - nerastných surovín, pôdy atď. Tento fakt umožnil nový ekonomický rozmach niektorých afrických regiónov.