Ázia

Ázia sa rozprestiera na severnej pologuli. Výnimku tvoria iba ostrovy Indonézie, ktoré zasahujú aj na pologuľu južnú. Tiahne sa od polárnych oblastí až do oblastí tropických dažďových pralesov v okolí rovníka. Ázia je najväčším a najzaľudnenejším kontinentom na Zemi a so svojou rozlohou 44,4 millióna km predstavuje až tretinu zemského povrchu. Počet obyvateľov Ázie predstavuje až 60% celkovej svetovej populácie. Na hranici Tibetu, Nepálu a Indie sa nachádzajú najväčšie svetové horstvá so všetkými osemtisícovými horami Zeme. Podnebie je vzhľadom na jej rozlohu  veľmi rôznorodé. Slovo Ázia pochádza z asýrskeho označenia pre východ slnka.

Zoznam štátov v Ázii

Vlajka Jordánska

Základné údaje

Rozloha: 44 413 000 km²
Počet obyvateľov: 
4 164 252 000
Počet štátov: 
47
Najvyšší bod: 
Mount Everest (8 848 m)
Najnižší bod: 
Mŕtve more (392 m pod hladinou mora)
Najväčšie jazero:
 Kaspické more (371 000 km²)

Ázia - najväčší kontinent

Ázia má rozlohu približne 44 413 000 km², a je najväčšou časťou Eurázie, ktorá zahŕňa približne tretinu celkovej plochy Zeme. Tento obrovský kontinent obývajú asi štyri miliardy ľudí, čo predstavuje 60 percent svetovej populácie. Ázia sa rozkladá vo východnej hemisfére, prevažne na sever od rovníka a je najväčším spomedzi svetadielov.

Na území ázijského kontinentu sa nachádza najvyšší bod sveta, Mount Everest, ktorý sa týči v pohorí Himaláje do výšky 8 848 m nad morom. Rozdielnosť podnebia spôsobila aj rozmanitosť a bohatstvo flóry a fauny tohto regiónu. Nachádzajú sa tu daždové pralesy i na vegetáciu chudobné polárne oblasti. V Ázii sú aj púšte, ale i miesta s najväčším úhrnom zrážok, presahujúcim 5 000 mm ročne. Na rozhraní Tibetu, Nepálu a Indie sa rozprestierajú najväčšie horstvá sveta so všetkými osemtisícovými vrcholmi Zeme. Taktiež sa tu nachádzajú rozsiehle plošiny a najhlbšie a najrozsiahlejšie preliačiny. Pohoria nad 2 000 m zaberajú 14% rozlohy, nížiny 26%, kde sa sústreďuje väčšina obyvateľstva a hospodárskej činnnosti.

Povrch Ázie tvoria vysoké pohoria, náhorné plošiny a rozsiahle nížiny. Predná a Zadná India, južná a severovýchodná Čína a všetky ostrovy majú pahorkatinový až stredohorský charakter s nížinami popri pobreží a riekach. K výrazným fyzickogerografickým jednotkám patria:

 • Tibetská náhorná plošina - s priemernou výškou 4 500 m
 • Himaláje a Karakoram - na juhu lemujú Tibetskú náhornú plošinu
 • Indogangská nížina = najväčšia súvislá nižina na svete
 • Delta rieky Gangy a Brahmapurty - úrodné pôdy, = najhustejšie zaľudnená oblasť sveta
 • Veľká čínska nižina - sprašová oblasť pozdĺž stredného toku Chuang-che
 • Ostrovná Ázia - ohrozovaná vulkanizmom - Sumatra, Jáva, Filipíny, Japonsko a i.

Z fyzickogeografického hľadiska možno Áziu rozčleniť na tri regióny. Sú nimi suchá západná Ázia, severný kontinentálny región a monzúnová Ázia. Do suchej západnej Ázie spadajú prevažne hornaté oblasti, nížiny sa nachádzajú najmä na pobreží, napríklad najväčšia Mezopotámska nížina ležiaca v povodí riek Eufrat a Tigris. Do tejto oblasti patrí oblasť tiahnuca sa od Turecka po Afganistan a strdoázijské republiky. Severný kontinentálny región zahŕňa veľké, prevažne močaristé, nížiny a vo východnej časti sem spadá aj pohorie Altaj, Verchojanský chrbát a Čerského chrbát. Monzúnová Ázia predstavuje územie od Pakistanu po Japonsko v rovnobežkovom smere a v smere poludníkovom od Číny po Indonéziu. Podnebie je v tejto oblasti výrazne ovplyvňované dvomi monzúnmi počas roka. Letný monzún prináša vlahu z Tichého a Indického oceánu, zimný monzún prichádza z kontinentu, v dôsledku čoho je suchý.

 • Najvýchodnejší bod: Dežňov mys (Rusko)
 • Najsevernejší bod: Arktický mys (Rusko)
 • Najzápadnejší bod: Bozcaada (Turecko)
 • Najjužnejší bod: Pulau Pamana (Indonézia)

Ázia má vyše 4,1 mld. obyvateľov a je najľudnatelším svetadielom. Vzhľadom na prírodné podmienky sa obyvateľstvo rozmiestnilo nerozvnomerne. Oblasti kontinentálnej a západnej Ázie sú riedko zaľudnené, výnimku tvorí iba pás úrodných nížin na pobreží Stredozemného mora. Oblasti monzúnovej Ázie sú naopak husto osídlené. Obyvateľstvo sa koncentruje najmä do oblastí s úrodnými pôdami pri riekach Indus, Ganga, Iravadi, Mekong, Chuang-che, na ostrove Jáva v Indonézii a na Japonskom pobreží.

Ázia je kolískou mnohých náboženstiev, napr. judaizmu, kresťanstva, islamu, budhizmu, hinduizmu a aj viacerých animistických náboženstiev a nábožensko-filozofických smerov.

Áziu možno z hľadiska regionálneho členenia rozdeliť na šesť základných regiónov:

 • Severná Ázia (Rusko, Mongolsko)
 • Západná Ázia (Sinajský polostrov, Arménsko, Irán, Spojené arabské emirtáty a iné)
 • Stredná Ázia (Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan)
 • Južná Ázia (India, Maledivy, Srí Lanka, Nepál, Bhután, Pakistan, Bangladéš a iné)
 • Juhovýchodná Ázia (Thajsko, Filipíny, Vietnam , Indonézia, Kambožda a iné)
 • Východná Ázia (Čína, Japonsko, Kóre, Taiwan a iné)