Zdravotná starostlivosť

  • Zdravotná starostlivosť v Egypte

    Zdravotná starostlivosť v Egypte

    Egyptský zdravotnícky systém je založený na sieti štátnych a súkromných nemocníc. Cudzincom sú v Egypte, či už počas dovolenky, alebo inej príčine pobytu v krajine,  doporučované služby súkromných nemocníc, ktoré sú síce stále podstatne drahšie, ale starostlivosť a služby sú na ďaleko vyššej úrovni. Ani väčšina súkromných nemocníc však nie je na takej úrovni ako nemocnica v SR.