Cestovné poistenie - poistné krytia

Ako ste sa dozvedeli v prvom článku, pod cestovné poistenie nespadá iba hradenie liečebných nákladov. V pokračovaní článku o ďalších poistných krytiach na cesty sa dozviete o poistení storna zájazdov, storna leteniek a ubytovania, poistení batožiny a vecí osobnej spotreby, poistení privolania opatrovníka, poistení vykonávania športových aktivít na dovolenke.

Poistenie storna zájazdov, storna leteniek a ubytovania

Nikdy neviete prečo budete musieť zájazd zrušiť. Všetko už máte kúpené, kompletný zájazd, letenky a dokonca aj ubytovanie, no Vaše dieťa alebo Vy náhle ochoriete, zlomíte si nohu  alebo sa stane čokoľvek prečo skrátka nebudete môcť vycestovať. Máte pravdu, peňazí je škoda no inú možnosť nemáte. Iba v prípade, že ste sa predtým stihli poistiť na storno zájazdu, leteniek a ubytovania. Treba si poriadne preštudovať podmienky stornovania zájazdu, aby ste zbytočne neprišli o peniaze aj zážitky. Mali by Vám vrátiť minimálne 30% až 40% z ceny zájazdu. Ak to tak nie je, určite Vám odporúčame poistiť si storno zájazdu, letenky a takisto ubytovania. Keď máte uzavreté poistenie storna letenky, môžete si nárokovať na vrátenie až 100% zo zaplatenej ceny. Podmienkou vrátenia ceny je ochorenie, úraz, hospitalizácia, úmrtie poisteného alebo jeho blízkeho. Takéto poistenie si môžete uzavrieť v deň, v ktorý ste kupovali letenku. Vyjde Vás to o niečo drahšie, ale je to dobrá voľba zvlášť keď sa chystáte na drahú dovolenku.

Poistenie batožiny a vecí osobnej spotreby

Takéto poistenie určite áno, ak so sebou beriete drahú techniku (fotoaparát, kameru, statívy...), športové potreby, umelecké, sklenené a krehké predmety,  zlaté predmety alebo šperky. Za batožinu sa považujú aj veci osobnej potreby a spotreby. Oplatí sa hlavne ak cestujete lietadlom pretože letecká preprava batožiny býva mnohokrát riziková a existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že sa Vaše drahocennosti môžu poškodiť. Dajte si pozor, aby ste neprešvihli poistnú sumu. Ak máte so sebou príliš drahú vec, je možné že prekročí poistný limit, ktorý je na jednu vec stanovený na 200-500 eur. V takomto prípade si radšej poistite vec samostatne. Poistné krytie je v platnosti len v prípade ak bola pri krádeži cennosti prekonaná prekážka. Nie je nutné, aby ste si uschovávali drahé veci do trezora alebo inak špeciálne zabezpečovali. Stačí ak zamknete  hotelovú izbu a zaistíte okná. Ak sa stane takáto udalosť je nutné privolať políciu a zadovážiť si policajný protokol resp. záznam o celej udalosti alebo prinajmenšom potvrdenie hotela, v ktorom sa celá udalosť odohrala. Niektoré hotely majú dokonca aj vlastné „súkromné očko“, ktoré je oprávnené vystaviť podobné potvrdenie. Toto poistenie vyjde väčšinou najdrahšie a činí 20% až 40% z celkovej poistnej sumy.

Privolanie opatrovníka

Toto poistenie uzatvárajú hlavne cestujúci, ktorí so sebou berú na dovolenku staršieho človeka alebo človeka s handicapom, zväčša pohybovým. Poistenie kryje náklady spojené s dopravou a ubytovaním opatrovníka respektíve blízkeho. Opatrovník je osoba rodinne spriaznená s poisteným alebo osoba zákonne poverená starostlivosťou o poisteného. Limit poistného krytia neprekračuje výšku 1400 eur. Cestovné náklady sú náklady spojené s prepravou opatrovníka z miesta trvalého bydliska do miesta kde sa nachádza postihnutý a naspäť (letecké, vlakové, autobusové lístky...). Ubytovacie náklady sú peniaze zaplatené za ubytovanie opatrovníka na mieste kde sa nachádzal poistený.

Poistenie vykonávania športových aktivít

Poistenie kryje liečebné náklady, ktoré boli potrebné na ošetrenie úrazu vzniknutého vykonávaním rizikových športových a nebezpečných aktivít (horolezectvo, potápanie, lyžovanie, paraglajding...). Kompletný balíček s cestovným poistením Vám riziko spojené s konkrétnou športovou činnosťou nevykryje. Preto treba dbať nato, aby ste mali poistenie uzatvorené na konkrétny šport. Na zimu sa najčastejšie uzatvára poistenie do hôr, ktoré kryje prípadné zásahy horskej služby, výjazd snežného skútra alebo napríklad aj helikoptéry.

Autor článku: Netfinancie.sk

{tag}link rel="canonical" href="http://www.dovolenkainfo.sk/cestovne-poistenie/504-poistne-krytia2"{/tag}