sri-lanka-slony-dp

Ak sa vydáte na Srí Lanku, nemali by ste odísť bez fotografie slonov. Nachádzajú sa vo viacerých národných parkoch Wilattu, Ruhuna, Wasgomuwa, Plains, Somawathiya a Trikonamadu. Vo všeobecnosti je Slon indický menší ako Slon africký. Slon srílanský je najväčším poddruhom slonov indických a výška ich ramien dosahuje 2 až 3,5 metra, vážia približne 2000 až 5500 kg. Slony sú najväčšími suchozemskými cicavcami na Zemi, dožívajú sa 60 až 70 rokov a ďalšou zaujímavosťou je slonie tehotenstvo. Samičky nosia svojho potomka 20 až 22 mesiacov, čo je najdlhšie zo všetkých suchozemských cicavcov. 

Autor: Daniela Polerecká
Lokalita: Srí Lanka