deti-na-hojdacke-aj

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatkom všetkých detí a u nás, ako aj v mnohých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku, sa slávi od roku 1952, a to konkrétne 1. júna. Myšlienka dňa detí pochádza už z roku 1925 a zasadili sa o ňu v švajčiarskej Ženeve na zasadnutí Svetovej konferencie pre blaho detí (World Conference for Wellbeing of Children). Cieľom však nebolo len deťom na celom svete venovať deň plný radosti, snahou bolo aj bojovať proti detskej práci, podporovať vzdelanosť a venovať sa problémom detí a chudobe.

Všetkým deťúrencom venujeme dnešnú fotografiu týždňa a prajeme im pevné zdravie a veľa radosti! :-)

Autor: Adéla Josková
Lokalita: Malawi