Medzi najznámejšie tuniské pamiatky iste patrí rímske koloseum v El Jem. Toto tretie najväčšie koloseum, po Ríme a Neapole, sa nachádza 70 kilometrov od letoviska Sousse a 200 km od hlavného mesta Tunisu. Koloseum v El Jem je dokonalou ukážkou rímskeho staviteľstva a jeho fotografie patria k najtypickejším snímkam v katalógoch cestovných kancelárií ponúkajúce dovolenkové zájazdy do Tuniska.

Koloseum má oválny pôdorys, je 148 metrov dlhé, 122 široké a 38 metrov vysoké. Vonkajšie steny stavby sa členia na tri série oblúkov v korintskom slohu s 68 arkádami. Dal ho postaviť cisár Gordián okolo roku 230 nl. a mohlo pojať až 30 000 divákov.

Samotné koloseum v meste El Jem nebolo nikdy úplne dostavané. Môže za to spor tunajšieho vládcu s rímskym cisárom. Tento spor vyvrcholil protirímskym povstaním. To však bolo hneď krvavo potlačené a mesto bolo zničené cisárom Maximinom. V dobe svojej najväčšej slávy bol El Jem druhým najvýznamnejším mestom celej rímskej provincie v Afrike.

Mimo centrum, na ceste do mesta Sfax, je zaujímavé archeologické múzeum. Sú v ňom umiestnené rímske vykopávky a celý rad jemných mozaík z víl zámožných Rimanov. Medzi tie najznámejšie patrí mozaika zobrazujúca dva levy trhajúce diviakom alebo iná s tigrom útočiacim na divokých oslov. Ostatné vzácne mozaiky z El Jem nájdete v Národnom múzeu Bardo v Tunise.

Vedeli ste, že...? Koloseum v El Jem je jednou z najdôležitejších rímskych pamiatok v severnej Afrike a patrí medzi vôbec najzachovalejšie koloseá na svete? Zrúcaniny tejto pôsobivej stavby boli zapísané na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO už v roku 1979!