Prieskum na tému dostupnosti a zvýšenia úrovne služieb cestovného ruchu je cieľom mnohých organizácií a združení. Problémy, s ktorými musia bojovať osoby so zdravotným postihnutím sú témou viacerých diskusií. Pohyb na čerstvom vzduchu má priaznivý vplyv na naše zdravie, znižuje hladinu stresu, dodáva energiu, motivuje k zdolávaniu prekážok. Fyzická aktivita sa odporúča každému, bez ohľadu na vek, pohlavie či zdravotný stav a aj preto je potrebné hovoriť o všeobecnej dostupnosti verejných priestranstiev a turistických oblastí. K diskusii súvisiacej s touto tematikou sa pridala aj značka Carpathia, ktorej cieľom je predovšetkým snaha o rozvoj všeobecnej dostupnosti karpatského cestovného ruchu. Navštívte internetovú stránku http://wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com/, na ktorej sa nachádzajú tipy na trasy dostupné pre každého.

t 2

Turistika a rehabilitácia

Je veľmi dôležité, aby sa téme dostupnosti turistiky pre všetkých venovali orgány na najvyššej úrovni – signál a vzor prichádzajúci zhora je dobrým predpokladom na to, aby sa daná problematika preskúmala čo najhlbšie. Požiadavky sú vysoké a hoci sa v mestách postupom času situácia podstatne zmenila, v menej rozvinutých oblastiach možno pozorovať v tejto sfére značné nedostatky. Skúmanie potrieb súvisiacich s dostupnosťou cestovného ruchu pre všetkých a zavádzanie zmien by malo byť jedným z hlavných cieľov všetkých organizácií. Je to dôležité nielen z hľadiska rekreačno-estetických aspektov cestovného ruchu, ale aj vzhľadom na potrebu rehabilitácie – turistika umožňuje návrat k fyzickej aktivite, integráciu do spoločnosti a prekonávanie samého seba – s čím úzko súvisí aj nadobudnutie psychickej rovnováhy.

Vzorovým príkladom objektu dostupného pre všetkých je arborétum v poľských Bolestraszyciach položené neďaleko mesta Przemyśle. Pred niekoľkými rokmi tu vznikla Senzuálna záhrada – v nej vysadené rastliny pôsobia na všetky zmysly človeka. Možno si ich pozrieť zblízka, dotknúť sa ich, privoňať si k nim, obdivovať ich farbu či vôňu. Estetický zážitok umocňujú tabuľky s opismi rastlín: s väčším písmom a Braillovým písmom. Aleje záhrady boli navrhnuté ako široké tepny, vďaka čomu návštevníci nie sú obmedzovaní v pohybe.

t 1

Rovnaké možnosti a rozširovanie dostupnosti

V priebehu posledných rokov sa zaviedli požiadavky týkajúce sa dostupnosti verejných zariadení a funkčnosti webových stránok. Zavedenie zmien a vylepšení bolo možné okrem iného vďaka európskym fondom. Pripravujú sa aj smernice týkajúce sa problematiky vyrovnávania príležitostí, nediskriminácie a rozširovania dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím – vrátane dostupnosti cestovného ruchu. Veľký dôraz sa kladie aj na uplatňovanie zásad univerzálneho projektovania, nielen budov, ale aj verejných priestranstiev, turistických chodníkov či dokonca webových stránok a mobilných aplikácií. Kľúčovým prvkom je dodržiavanie najdôležitejších pravidiel, predovšetkým užitočnosti, intuitívneho využívania, čitateľnosti a v prípade imobility: potrebnej veľkosti a nevyhnutného priestoru, ktorý umožňuje jeho využívanie bez námahy a asistencie.

Cieľom univerzálneho projektovania je vplývať na viac než len jeden zmyslový orgán a vytvoriť alternatívne komunikačné kanály – nestačí totiž odovzdať informáciu len písomnou formou, pretože takýto obsah by nebol úplne funkčný a dostupný pre všetkých. Tak ako v každej oblasti, aj v oblasti všeobecnej dostupnosti je dôležitá spolupráca: len vďaka správnej komunikácii a skúmaniu potrieb návštevníkov bude možné systematické rozvíjanie všeobecnej dostupnosti turistických oblastí a segmentov, ktoré s nimi súvisia.

Obmedzenie dostupnosti môže mať za následok, že aj tie najprozaickejšie činnosti budú pre určitú, dosť početnú časť spoločnosti, nezrealizovateľné. Len veľmi silná motivácia a pevné odhodlanie umožňujú osobám so zdravotným postihnutím využívať možnosti cestovného ruchu, ktoré by však mali byť dostupné pre každého. Veľa sa už spravilo, ale je toho pred nami ešte veľmi veľa: musíme sa pozerať do budúcnosti a nezabúdať na potreby každého človeka a zabezpečiť dostupnosť pre všetkých.

CARPATHIA to je viac než len lokálna značka, je to spôsob uvažovania o Karpatoch. Pridajte sa k nám a buďte súčasťou hospodárskej značky kvality Karpát, ktorá v sebe zahŕňa najlepšie produkty, atrakcie a služby karpatského charakteru.

Viac informácií o CARPATHII nájdete na stránkach:

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

logotypy projekt sk