Čerstvý vzduch, ľahký vánok hladiaci lístky na stromoch a steblá trávy, ozvena lesa a v diaľke zurčiaci potôčik a nad nami jasné nebo, na ktorom sa ligocú hviezdy. Jedinečná atmosféra a možnosť byť „bližšie ku hviezdam”...

V aglomeráciách, kde je obloha osvetlená žiarou mesta, by takýto výhľad nebol možný. Práve preto sa na miestach, kde je obloha tmavá a hustota zaľudnenia nie je vysoká, vytvárajú parky tmavej oblohy – miesta, na ktorých vznikajú astronomické observatóriá s možnosťou organizovania rôznych lekcií a stretnutí. Možnosť splynutia s prírodou, hľadanie pokoja a odtrhnutie sa od každodenných povinností to sú hlavné myšlienky značky Carpathia, ktorá sa už roky snaží o to, aby si spoločnosť uvedomovala veľkosť prírody.

art parki ciemnego nieba pl 3

V odľahlom zákutí krajiny

Myšlienka vytvoriť parky tmavej oblohy sa zrodila len nedávno, kedy sme začali pozorovať čoraz častejšie „znečistenie“ oblohy spôsobené ľudskou činnosťou a rozmachom civilizácie. Rovnako ako parky, ktorých úlohou je chrániť prírodu (národné parky, krajinné oblasti, rezervácie), parky tmavej oblohy majú chrániť to, čo je najvzácnejšie – nielen na zemi, ale aj nad našimi hlavami. Najviac parkov tmavej oblohy sa nachádza na území Kanady a v Spojených štátoch amerických, v Európe sa táto iniciatíva zatiaľ len začína rozvíjať. Treba však spomenúť, že dva z európskych parkov sa nachádzajú v Poľsku: v Jizerských horách a v Bieszczadoch. Aj na území Slovenska sa nachádza ochrana tohto typu: v Národnom parku Poloniny. Tieto oblasti sa vyznačujú mimoriadne malou hustotou zaľudnenia, takže vplyv človeka na životné prostredie je minimálny. Z hľadiska svetelného znečistenia je územie Národného parku Poloniny najtmavšou oblasťou na Slovensku.

Park hviezdneho neba – Bieszczady” a „Park tmavej oblohy – Poloniny” vznikli len pred niekoľkými rokmi, v roku 2013 a 2010. Bieszczadský park tmavej oblohy je druhým najväčším parkom tohto typu v Európe, spoločne s územím na Slovensku predstavuje povrch 162 365,42 ha. Na území NP Poloniny bolo vytvorené aj astronomické observatórium s planetáriom a možnosťou prenocovania. Na území parku sa nachádza aj náučný chodník s názvom „Tmavé nebo“ v celkovej dĺžke niečo vyše jedného kilometra.

art parki ciemnego nieba pl 2

Po stopách Mliečnej cesty

Možnosti využívania vybavenia a poznatkov milovníkov astronómie sú dostupné pre každého, kto by sa chcel aspoň na chvíľku preniesť do iného sveta – ešte stále nepoznačeného ľudskou činnosťou. „Hviezdni sprievodcovia” sú zárukou vzrušujúcich príbehov a neobyčajnej atmosféry stretnutia pod tmavou oblohou. Najpôsobivejším prvkom je pre návštevníkov týchto parkov Mliečna dráha – viditeľná voľným okom, prechádzajúca cez polovicu oblohy a rozjasňujúca ju tak veľmi, že objekty nachádzajúce sa na zemi vrhajú tieň. Technologicky vyspelé teleskopy umožňujú pozorovanie krátermi posiateho povrchu Mesiaca, prstencov Saturna, mesiacov Jupitera alebo padajúcich hviezd – zvlášť pôsobivých v auguste počas „dažďa meteorov“.

 Parky hviezdnej oblohy majú aj inú, neobyčajne dôležitú misiu: chcú nám pripomenúť význam skutočnej tmy. Prirodzená tma je veľmi dôležitá, pretože je indikátorom kvality a čistoty prostredia, v ktorom žijeme. Ak sa vám teda naskytne príležitosť, vyberme sa do Parku tmavej oblohy a ležiac na ležadle prikrytí dekou s horúcim čajom v termoske budeme počúvať zaujímavé príbehy, pozorovať oblohu a padajúca hviezda nám možno splní nejaké tajné želanie.

art parki ciemnego nieba pl 1

CARPATHIA to je viac než len lokálna značka, je to spôsob uvažovania o Karpatoch. Pridajte sa k nám a buďte súčasťou hospodárskej značky kvality Karpát, ktorá v sebe zahŕňa najlepšie produkty, atrakcie a služby karpatského charakteru.

Viac informácií o CARPATHII nájdete na stránkach:

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

logotypy projekt sk