Pre vstup do Egypta je vyžadovaný platný pas (cestovný, služobný, diplomatický) s dobou platnosti najmenej šesť mesiacov odo dňa podania žiadosti o vízum. Od začiatku roka 2002 môžu občania SR získať za poplatok vízum na vstupných miestach do krajiny.

Vízum môžete získať troma spôsobmi:

  • Pri prílete na letisku (najlacnejšie)
  • U vašej cestovnej kancelárie
  • Na veľvyslanectve Egyptskej arabskej republiky v Bratislave

Pred dovolenkou majte na pamäti, že do Egypta je zakázaný dovoz potravín, alkoholu, pornografie, zbraní a všetkých druhov drog. Je nutné zdôrazniť, že je striktne zakázaný vývoz pamiatok a zlata v nespracovanej podobe. Postihy za predaj a prechovávanie drog sú prísne a pohybujú sa rádovo v desiatkach rokov odňatia slobody. Za nedovolené držanie drog môže byť udelený aj trest smrti. Z Egypta je tiež prísne zakázané vyvážať koraly a mušle.

Turista prichádzajúci do Egypta má právo na nákup tovaru z bezcolných obchodov (duty free shops) v určitej kumulovanej výške za kalendárny rok na letisku a na vybraných miestach v Káhire a Alexandrii do 24 hodín po prílete.

Výmena peňazí

Inštitút povinnej zmeny valút v Egypte neexistuje. Neodporúča sa meniť peniaze na čiernom trhu vzhľadom k možným postihom zo strany miestnych orgánov a tiež vzhľadom k bezpečnostným rizikám pre cudzincov. Finančné prostriedky je lepšie meniť v miestach na to určených (banky, zmenárne medzinárodných hotelov, súkromné zmenárne).