Trasy vyčlenené samosprávnymi jednotkami alebo združeniami cestovného ruchu majú pre rozvoj turizmu neoceniteľný význam. Snaha dosiahnuť ich nepretržitú prevádzku a dostupnosť je veľkou výzvou a na pleciach organizátorov a správcov leží nemalá zodpovednosť. Turisti pri prezeraní danej trasy neraz nešetria kritikou, čo obyčajne motivuje k ešte systematickejšej práci, ktorej cieľom je zdokonaľovanie turistických chodníkov. Výzvou nie je len starostlivosť o dané chodníky, ale najmä tvorba nových trás. Čoraz viac pozornosti sa venuje turistickým chodníkom súvisiacim s konkrétnym typom turistických objektov, s osobnosťami z histórie alebo pamiatkami symbolickej kultúry.

Hlavným cieľom tvorby a udržiavania týchto chodníkov v dobrej forme je prezentácia kultúrnych hodnôt daného okolia a prepájanie okolitých miest a objektov. Má to zároveň pozitívny vplyv na obyvateľov, ktorí majú v sebe veľkú dávku susedskej solidarity a chuť podieľať sa na správnom fungovaní miestnych atrakcií. Turisti zasa majú možnosť prezrieť si trasu, ktorá zodpovedá ich požiadavkám: chodníky boli totiž oficiálne rozdelené do siedmich kategórií: historicko-archeologické, etnografické a kultúrne, priemyselné a architektonické pamiatky, po stopách významných osobností, vodné a horské trasy a prírodné chodníky.

Na poľsko-slovenskom pohraničí sa nachádza množstvo tematických chodníkov, ktoré môžu osloviť širokú skupinu turistov. Jedným z najzaujímavejších je Cesta karpatských svätýň, ktorá dosahuje dĺžku 150 km a tiahne sa od Stropkova po Krosno cez hraničný priechod v Barwinku. Túto trasu pretína dvadsaťosem miest, v ktorých sa nachádzajú vzácne katolícke, gréckokatolícke a pravoslávne kostoly a synagógy. Táto trasa spája viaceré kultúry a umožňuje vďaka tomu spoznávanie ich špecifík a sakrálneho rozmeru. K významným pamiatkam patria okrem iného rímskokatolícky kostol v Stropkove pochádzajúci zo 14. storočia, gréckokatolícky kostol v Gribove zo 17. storočia, barokový kostol v Dukle, farský kostol v Krosne a kláštorný komplex v poľskej obci Miejsce Piastowe.

szlaki tematyczne 1

Milovníkov múzeí môže zaujať cezhraničná cyklotrasa Beskydské múzeá, ktorá sa tiahne cez okres Krosno v Poľsku a okresy Svidník, Stropkov a Humenné na Slovensku. Celková dĺžka trasy predstavuje 321 km, z čoho na poľskej strane – 235 km a na slovenskej strane 86 km. Turisti nemusia zdolať celú trasu na jedenkrát, pretože je veľmi dômyselne rozdelená na 13 častí, čo značne uľahčuje jej prezeranie. Táto trasa má mimoriadny význam, pretože v súvislosti s búrlivými dejinami poľsko-slovenského pohraničia sa podarilo zachrániť len niektoré pamiatky. Jej úlohou je predstaviť turistom múzeá, ktoré veľmi starostlivo uchovávajú stopy po histórii a dávnom živote obyvateľstva v tomto okolí. Na trase nájdeme niekoľko múzeí v Krosne (o. i. Podkarpatské múzeum a Múzeum remesla), Skanzen v Odrzykoni, Múzeum Márie Konopnickej v Żarnowci, skanzen vo Svidníku alebo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Ak sa rozhodneme pre návštevu poľsko-slovenského pohraničia, čaká nás veľa možností: od spoznávania jednotlivých miest a pamiatok, ktoré sa v nich nachádzajú, až po zdolávanie neobyčajne zaujímavých a rozmanitých tematických chodníkov. Vďaka čoraz bohatšej turistickej a kultúrnej ponuke tejto oblasti z roka na rok narastá počet turistov, ktorí sa rozhodujú pre kratšiu alebo dlhšiu návštevu. Oplatí sa preto urobiť správny krok a vybrať sa na niektorú z trás – ktovie, akú neobyčajnú príhodu zažijeme po ceste...

szlaki tematyczne 3

CARPATHIA to je viac než len lokálna značka, je to spôsob uvažovania o Karpatoch. Pridajte sa k nám a buďte súčasťou hospodárskej značky kvality Karpát, ktorá v sebe zahŕňa najlepšie produkty, atrakcie a služby karpatského charakteru.

Viac informácií o CARPATHII nájdete na stránkach:

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

www.karpacki.pl
www.visitcarpathia.com
www.wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com

logotypy projekt sk