Cestou po Karpatských cestách je ťažké odolať dojmu, že ide o územia so zvláštnou dušou, úžasnou atmosférou a búrlivou históriou, ktorá sa ich dotkla. Existuje veľa miest, kde sa zdá, že sa zastavuje čas: dediny s vidieckymi domčekmi, kaplnky pri cestách, opevnené mestá a malé mestečká s dláždenými uličkami. Bohužiaľ, mnoho zo stôp histórie odišlo do zabudnutia, a tím, ktorým sa podarilo dať druhý život, sa ocitli v skanzenoch a múzeách: ich úlohou je zachovať kontinuitu dejín, a to nielen materiálnych, ale aj duchovných: obyčajov, náboženstva, kultúry a ich ukázanie súčasným generáciám. Starostlivosť venovaná histórii a kultúrnemu dedičstvu spočíva na pleciach značky Carpathia, ktorá sa mnoho rokov snaží obnoviť dušu miest, na ktoré pozývajú turistov, aby sa zoznámili s Karpatmi.

Pod dedinskou strechou

V mnohých pohraničných karpatských dedinách môžete vidieť staré domy. Vo väčšine prípadov stratili svoj pôvodný charakter, súčasnosť donútila majiteľov, aby ich prispôsobili vhodným podmienkam: renovácii alebo výmene pôvodného vybavenia. Tie, ktoré pochádzali z dávnejších časov, sa do značnej miery zachránili ich prenesením do skanzenov - rovnako ako hospodárske budovy, stodoly, mlyny alebo dokonca celé kostoly. V nich boli zachované staré oltáre, liturgické rúcha, sochy a obrazy. V mlynoch sa môžeme dotknúť mlynských kameňov a v chalupách prísť do styku s reálnym, každodennom životom: pozrieť si kuchyňu, ktorá bola najdôležitejšou miestnosťou, jej vybavenie a priľahlé izby. Veľmi často sa budovy nachádzajú v skanzenoch, a ich pôvodná poloha je vzdialená stovky kilometrov. Vďaka návšteve skanzenu sa môžeme stretnúť s rôznymi kultúrami a podmienkami života v minulosti. Tak je tomu napríklad v skanzene v Sanoku v Poľsku a v Humennom na Slovensku. Návštevou miest tohto typu sa môžete prejsť malebnými uličkami, pohybujúc sa zároveň v minulosti - v rokoch, kedy bol život v istom zmysle jednoduchší a ich obyvatelia mali čas na všetko, aj napriek tomu, že mali obrovské množstvo povinností.

Pri skanzenoch sú aj múzeá, ktoré uchovávajú artefakty staré niekoľko stoviek rokov. Múzeum v Humennom má vo svojej zbierke viac ako sto tisíc exponátov, z ktorých najcennejšia je zbierka mincí zo sedemnásteho storočia, keltských mincí, staroveké brnenie a zbrane a barokové ikony. Môžete sa tiež zoznámiť s starodávnou sakrálnou maľbou a to vďaka návšteve etnografického múzea v Sanoku, kde sa nachádza stála expozícia venovaná tomuto typu umenia. Okrem toho sú organizované aj dočasné výstavy a celá zbierka v Sanoku predstavuje viac ako tridsať tisíc exponátov.

historia 4

Vo vzdialenej dobe bronzovej

Oveľa staršími pamiatkami, ako sú uvedené vyššie, sa zaoberá Archeologický skanzen “Karpatská Trója”, ktorý sa nachádza v obci Trzcinica v blízkosti Jasla. Bol vytvorený na mieste objavenia jednej z najstarších osád v Poľsku, nazývanej aj Kráľovské Valy. Archeologický výskum ukázal, že jej pôvod sa datuje do doby bronzovej, tzn. do doby pred štyrmi tisíckami rokov! Počas výkopových prác bolo objavených viac ako 160 000 pamiatok: riadov, keramických výrobkov, kamení, kostí, bronzu a železa. Karpatská Trója však predstavuje predovšetkým 150 m rekonštruovaných hradieb, brány vedúce k zámku a šesť chatrčí. Najmladších návštevníkov “Karpatskej Tróje” bude iste zaujímať multimediálna sála, ktorá prezentuje historické zaujímavosti..

Návšteva takýchto miest je skvelá príležitosť na to, aby poznať svoje korene a históriu našich predkov a moderné metódy prezentovania exponátov a zariadení výstavných hál, aby čas strávený na tomto mieste bol nielen užitočný, ale aj príjemne strávený.

historia 1

CARPATHIA to je viac než len lokálna značka, je to spôsob uvažovania o Karpatoch. Pridajte sa k nám a buďte súčasťou hospodárskej značky kvality Karpát, ktorá v sebe zahŕňa najlepšie produkty, atrakcie a služby karpatského charakteru.

Viac informácií o CARPATHII nájdete na stránkach:

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

www.karpacki.pl
www.visitcarpathia.com
www.wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com

logotypy projekt sk