Maliari, sochári, básnici a hudobníci - ľudia citliví, s umeleckou dušou... na ich pleciach spočíva do značnej miery privilégium ukázať krásu a jedinečnosť sveta, ktorý ich obklopuje a v ktorom žijú. Prezeraním maliarskych diel spred storočia a počúvaním čarovných melódií sa môžeme presunúť do inej reality, ktorá sa vďaka umelcom približuje aj k nám. Rozširovanie poznatkov o kultúrnom dedičstve je mimoriadne dôležité a to aj pre značku Carpathia, ktorá sa už roky usiluje o popularizáciu Karpát ako jedinečnej turistickej destinácie. Propagovaním a odkrývaním odlišnej tváre umenia - umenia, ktoré učí, udivuje a núti nás zamyslieť sa.

Jednoduchosť vyjadrená v umení

Kráčajúc po karpatských chodníkoch, uvedomujeme si, že nie je zvláštne, že sa často stávajú predmetom básní, piesní a obrazov - rozľahlosť lesa, roztrúsené drevené domy, zurčiace pramene, útulné mestečká. Celok tvorí takmer rozprávkovú atmosféru, ktorú umelci chcú zachytiť vo svojich dielach a odovzdať ich súčasníkom. Na obrazoch umelcov z oblastí pohraničia nájdeme mnoho unikátnych motívov: je to najmä kvôli mimoriadnej citlivosti na karpatský svet, ktorý ich obklopuje. Jeden z takýchto maliarov, ocenený až v posledných rokoch života, bol Epifaniusz Drowniak, známy ako Nikifor Krynicki. Cyklus jeho obrazov, ktoré získali najväčšie uznanie boli maľby beskydskej krajiny so železničnými stanicami, na plátne maľoval aj architektúru: továrne, vily, penzióny, kuchynské interiéry - maľoval svet, ktorý mu bol najbližší. Podobne ako slovenský maliar Ladislav Medňanský inšpirovaný impresionizmom, ktorého tvorbou boli najmä portréty obyčajných obyvateľov a krajiniek, vrátane mnohých s tatranskou tematikou.

Jednoduchosť vidieť aj v dielach sochárov, z ktorých mnohí vytvorili drevené sochy s náboženskou tematikou. Umelci, ktorí pracujú s dlátom, sú zvyčajne samoukovia, ktorí tvorili svoje diela predovšetkým preto, aby ich vystavili vo svojej záhrade, odviezli ich do kostola alebo do kaplnky pri ceste; aby sa svätý na nich pozeral a modlil sa za pútnikov a dodával im sily.

artyści 1

artyści 2

Na hudobných chodníkoch

Tak ako je ťažké opísať diela maliarov v jedným slovom, tak ťažké je určiť to, čo je hudba pohraničia a aké prvky v nej prevažujú. Môžeme však rozhodne poukázať na jednu vec, ktorá spája všetky skladby silne spojené s touto oblasťou: je to duša umelcov, v ktorej ležia veľmi farebné melódie, vzrušujúce, odovzdávajúce hlboké emócie. Terén slovensko-poľského pohraničia je oblasťou, ktorú v dávnych dobách obývali kmene Bojkov a Rusínov, ktoré vytvorili vtedajšiu kultúru. Tiež vytvorili nezvyčajnú hudbu, plnú túžobných melódií, rozprávania o láske, jednoduchom dedinskom živote a kráse okolitého sveta. Dievčenské hlasy zo srdca rozprávajú príbehy a hudba je súčasťou ich kultúrnej identity. Populácia Rusínov je po búrlivých povojnových rokoch rozptýlená po celom svete a hudba je dnes prostriedkom, ktorý spája generácie a dáva zmysel pre solidaritu.

Umenie vyjadruje veľa emócií, ktoré sa prenášajú doslovne alebo metaforicky a smeruje k širokému publiku. V závislosti od nálady, či životného momentu môže každý v nej nájsť prvok, ktorý v danom momente perfektne opisuje situáciu. Karpatské umenie je spojené najmä s priestorom, ktorý tu vládne a čaká na opätovné objavovanie.

artyści 3

CARPATHIA to je viac než len lokálna značka, je to spôsob uvažovania o Karpatoch. Pridajte sa k nám a buďte súčasťou hospodárskej značky kvality Karpát, ktorá v sebe zahŕňa najlepšie produkty, atrakcie a služby karpatského charakteru.

Viac informácií o CARPATHII nájdete na stránkach:

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

www.karpacki.pl
www.visitcarpathia.com
www.wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com

logotypy projekt sk