Národný park Severný Velebit je tiež výborným tipom na výlet počas dovolenky, či miestom pre strávenie celej dovolenky. Národný park tvorí horské pásmo s výnimočným prírodným charakterom v strednej časti Licko-senjského kraja. 

Na Jadrane neexistuje iný horský masív s tak dlhým hrebeňom prebiehajúcim bezprostredne pozdĺž mora, ktorý viaže na pohľad tak rozdielnu krajinu, ako je Velebit. Celé pohorie ako prírodný fenomén s ojedinelými reliéfmi a vlastnosťami vegetácie je chráneným územím a ako park prírody je zaradených do zoznamu biosférických rezervácií svetového dedičstva UNESCO. Rozšírené územia vnútri parku prírody – Paklenica a Severný Velebit – sú chránené ako národné parky. V NP Severný Velebit sú prísne chránené prírodné rezervácie Hajdučki kukovi a Rožanski kukovi, rezervácia lesnej vegetácie Štirovača a botanická záhrada na Zavižanu. Príťažlivosť Velebitu tkvie v spleti impresívnych tvarov skalných reliéfov a bohatstvo hôr dokreslených čarokrásnou krajinou.

Z reliéfov vystupujú markantné vrcholy a malebné veže skalných útvarov, skalné steny a brvná, doliny kotliny, ale aj speleologické objekty veľkolepých rozmerov s bohatou prírodnou výzdobou jaskýň. V súbore flóry masívu je zastúpené cez 2600 druhov rastlín, z čoho je na osemdesiat endemitov. Treba spomenúť aj exempláre fauny, ktoré sa zriedka kde vyskytujú.

Od tej doby, čo boli v 18. Storočia vytýčené prvé moderné cesty cez Velebitské sedlá, začalo štruktúrovanejšie skúmanie a využívanie prírodných vzťahov. Hoci sa tu odvtedy objavili celé generácie bádateľov, vedcov a horolezcov, skrýva tento prírodný fenomén ešte veľa neznámeho (naozajstné „hory vzdoru“). Sú tu miesta, kam pre ich divokosť a neprístupnosť doteraz nevkročila ľudská noha, čo im dáva kúzlo neprebádaného a neznámeho.

Na území Hajdučki kukovi bola až v r. 1993 objavená Lukinajama, ktorá je so svojimi 1355 metrami desiatou najhlbšou priepasťou na svete. Tajomný svet tohto masívu bude lákať svojou tajuplnou velebnosťou ešte mnohých prieskumníkov a dobrodruhov. V najvyššom pásme Velebitu striedajú drsnú kamenitú krajinu, so skalnatými radmi hrebeňov a hlbokými kotlinami s pridelenými skalnými vežami a piliermi, zalesnené doliny a lúky s pramenitou vodou. Je to svet ticha, sviežosti a vône rastlín, zasadený do drsnej romantiky horskej prírody. Dopĺňajú ho očarujúce panorámy kvarnerských ostrovov, krajkovito členeného Pagu a náhorné roviny s „polje“ GACKA, Liky a Krbave.

Velebit je najatraktívnejším cieľom pre horolezcov v Chorvátsku. Horolezcom, dovolenkujúcim i turistom ponúka spektrum príťažlivých ponúk (národné parky, prírodné rezervácie, spektakulárne vyhliadky na more z vtáčej perspektívy), dobrú dopravnú infraštruktúru (príjazdové cesty, značené horské chodníky) a vyhovujúce ubytovacie kapacity (pätnásť objektov v súkromnom majetku).