Andorra sa rozkladá medzi Španielskom a Francúzskom na východnom predpolí Pyrenejí. Ide o veľmi hornatú krajinu s najvyšším bodom, horou Coma Pedrosa 2 946 m.n.m. a s najnižším bodom – Riu Runer 840 m.n.m. Územím preteká rieka Valíra, ktorá má veľký význam najmä z hľadiska hydroenergetického využitia. Najvyšším bodom krajiny je Coma Pedrosa s nadmorskou výškou 2 946 m. Andorra leží v miernom pásme s teplým letným obdobím a studenou zimou, možné sú aj celoročné zrážky. Podnebie ovplyvňuje najmä pohorie, v ktorom sa krajina nachádza. Zimy sú tu chladné, s častými snehovými zrážkami, zato letá sú pomerne horúce.

Andorra je spomedzi miništátov Európy najväčší a jedným z najstarších štátov vôbec. Má rozlohu 468 km². Jej štátne zriadenie je Andorrské kniežactvo, ktoré tvorí 7 okresov nazývaných parroquie. V Andorre žije 85 082 obyvateľov, z toho v mestách asi 93% a z nich asi 22 000 žije v hlavnom meste Andorra la Vella.

Andorra patrí medzi najmenšie štáty Európy. Leží na hranici medzi Francúzskom a Španielskom v horskom masíve Pyrenejí. Tráviť dovolenku v Andorre si ročne zvolí až 10 miliónov turistov. Cestovný ruch je tu veľmi úspešný aj kvôli bezcolnej politike. Hlavné mesto Andorra la Vella je zaujímavé najmä vysokohorskou architektúrou. Mestečko Ordino ponúka okrem prehliadky mesta návštevu Poštového múzea Národného automobilového múzea.

Väčšina Andoranov žije v šiestich údoliach. Živia sa buď cestovným ruchom, alebo chovajú ovce a dobytok na horských pastvinách, či pestujú zemiaky, tabak, obilie a zeleninu na terasovitých políčkach. Obyvateľstvo Andorry je prevažne tvorené prisťahovaleckým obyvateľstvom. Len časť obyvateľstva sú pôvodní občania Andorry, postupne sa sem prisťahovalo veľa záujemcov o prácu, resp. ďalších pritiahli priaznivé daňové zákony, bezplatná lekárska starostlivosť a bezcolné pásmo. Najviac je tu zastúpených španielov (45%) potom sú katalánci (31%), francúzi (9%), portugalci (9%), angličania (2%) a ostatní (4%). Z náboženstiev je tu najviac rozšírené rímsko-katolícke kresťanstvo (94%), ktoré v už v minulosto podmienilo výstavbu týchto mnohých románskych kostolov. Úradným jazykom je katalánčtina, ale používa sa aj španielčina a francúzština. Priemerná dĺžka života u žien je 81 rokov a u mužov 75 rokov. Dojčenská úmrtnosť je asi 5‰. Andorra je veľmi vyspelý štát. Analfabetov je tu mizivé percento a nezamestnanosť je takmer nulová, keďže sem ľudia prichádzajú za prácou. Väčšina obyvateľstva pracuje v službách (78%), potom v priemysle (21%) a zvyšok v poľnohospodárstve (1%). HDP tu činí asi 18 000 USD/obyv. a základnou menovou jednotkou je eoro. Na získanie štátneho občianstva Andorry je potrebné žiť tu nepretržite 20 rokov.

Pôvodné obyvateľstvo sa zaoberalo najmä pasením oviec a pestovaním tabaku, čo v podstate pretrváva dodnes. V súčasnosti najviac zamestnaných pracuje v službách, takže hlavným zdrojom príjmov je obchod a cestovný ruch, ku ktorým možno pričleniť aj obchodný vysielač a vývoz elektrickej energie. Z prírodných zdrojov má Andorra najviac hydroenergie, ktorú aj výváža. Potom sú to minerálne vody, drevo a olovo. V priemysle, mimo obchodu a cestovného ruchu, vyniká aj ťažba mramoru. Okrem vývozu energie, Andorra vyváža aj nábytok a tabákové výrobky. Takže z odvetví priemyslu sú najviac zastúpené: energetický, drevospracujúci, ťažobný a potravinársky. V poľnohospodárstve pracuje v mizivé percento zamestnaných. Je to zapríčinené najmä hornatosťou krajiny. Orná pôda predstavuje 2% a na ostatných využiteľných plochách sú pasienky, na ktorých sa chovajú ovce a kone. Andorra turistom ponúka viacero možností ubytovania – hotely, penzióny i ubytovanie v súkromí.

Základné údaje

Oficiálny názov krajiny: Andorra - Principality of Andorra - Principat d'Andorra
Hlavné mesto: Andorra la Vella
Rozloha: 468 km²
Počet obyvateľov: 85 082 (2012)
Hustota zaľudnenia: 182 obyv./km²
Mena: euro (EUR)
Časové pásmo: SEČ