Zaujímavým tipom na výlet počas dovolenky v regióne Kvarner je Národný park Risnjak. Tento horský masív leží severovýchodne od Rijeky. Roku 1958 bol vyhlásený Národným parkom pre svoju geomorfologickú a klimatickú rozmanitosť, rôznorodosť vegetácie a fauny a bohatstvo endemických rastlín.

Tvorí vegetačnú hranicu medzi prímorským a vnútrozemským podnebím a okrem nádherných pralesov, jedľových lesov a rastlinstva alpínskeho a subalpinského stupňa, tu nájdete rozoklané skalné steny, krasové útvary a pramene. Žijú tu medvede, vysoká zver, tetrovy a diviaky, tiež rysy, vlci a divoké mačky.