lavicka-pri-dunaji-vs

Táto lavička sa nachádza na promenáde pod hradom Devín, hneď za miestom kde sa vlieva rieka Morava do Dunaja. Počas pekných dní je miesto veľmi obľúbené nielen medzi Bratislavčanmi, ale počuť tu aj mnohé cudzie jazyky ako nemčinu, češtinu či maďarčinu. Turisti tu môžu obdivovať hrad Devín, pekné výhľady na Dunaj, ochutnať Devínsky ríbezlák, či sa len tak poprechádzať po promenáde pri Dunaji. Hneď za obcou je možné navštíviť pieskový vrch Sandberg – významnú paleontologickú lokalitu, ktorá je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Devínska kobyla. Miestom tiež prechádza obľúbená cyklistická cesta.

Obec Devín bola v minulosti súčasťou pohraničného pásma medzi Rakúskom a Slovenskom a mnohé časti obce boli neprístupné.  Od roku 1948 bola ochrana štátnej hranice postavená nad hodnotu ľudského života. Na slovensko-rakúskej hranici bolo počas „ochrany“ hraníc zmarených 62 životov. Až v roku 1989 boli hraničné obmedzenia zrušené. O 13 rokov neskôr sa stal priestor hranice medzi Rakúskom a Slovenskom vrátane Moravy a Dunaja pri Devíne súčasťou projektu Európskeho zeleného pásu – pásu s vysokou prírodnou, historickou a kultúrnou hodnotou. Smutnú minulosť tu však naďalej pripomína pamätník obetiam komunizmu. Pamätník znázorňuje rozstrieľanú bránu, vnútri ktorej je vyhnutá kovová mreža.

Autor fotografie a textu: Václav Sulek
Lokalita: Devín, Bratislava