Holandsko sa rozprestiera v západnej Európe, medzi 3°-7° východnej dĺžky a 50°-54° severnej šírky. Zo severozápadnej strany ho obmýva Severné more, na juhu susedí s Belgickom, na východe s Nemeckom. Súčasťou Holandska sú tiež ostrovy Aruba a Holandské Antily, nezávislé územia ležiace v Karibiku. Povrch Holandska tvorí hlavne nížina a rovina, najvyšším vrchom je Vaalserberg (322,7 m). Podnebie je tu oceánske s množstvom zrážok. Priemerná teplota v januári je okolo 2,3°C a priemerná júlová teplota je približne 16,5 °C. Hlavným mestom je Amsterdam, hoci v Haagu sídli holandský parlament, vláda i monarcha.

Oficiálny názov krajiny znie Konikrijk der Nederlanden (Holandské kráľovstvo). Povrch Holandska je tvorený nížinou. V niektorých miestach prímorského Holandska to môže byť až 7 m pod úrovňou morskej hladiny, čo je následkom pretrvávania činnosti mora, riek a ľudského pretvárania krajiny. Na severozápade leží Ijsselské more, ktoré zasahuje hlboko do pevniny a od otvoreného mora je chránené umelými hrádzami. K najväčším holandským riekam patrí Rýn, Ijssel a Maas.

Cestovný ruch Holandska

Holandsko nemá v rámci cestovného ruchu v Európe výrazné postavenie. Pri kategorizácii európskych štátov na základe aktívneho zahraničného cestovného ruchu spadlo Holandsko do III.kategórie. Tú tvoria štáty so zahraničnou návštevnosťou 5 až 10 miliónov osôb za rok ako napríklad Švajčiarsko, Írsko, Bulharsko, Belgicko, Chorvátsko a Slovensko. V neprospech Holandska sú hlavne lokalizačné podmienky – nízka členitosť reliéfu a nevýhodné klimatické podmienky. Preto sa cestovný ruch Holandska zameriava na kultúrno-historické pamiatky, kultúrne zariadenia a iné spoločenské podmienky a atraktivity.

Z troch krajín Beneluxu však malo v roku 1999 najväčšiu zahraničnú návštevnosť práve Holandsko - 9,3 miliónov ľudí. Najviac ich prichádza zo susedného Nemecka a Belgicka. Najväčšia koncentrácia cestovného ruchu v Holandsku je v pobrežnej oblasti Severného mora. Pobrežie je tu členité a tiahne sa v dĺžke 250 km. Ostrovy sú v spojenom ústí riek Waal, Maas, Schelde, známe pod názvom Zeeland. Ďalej sú to Západofríske ostrovy, ktoré lemujú ako reťaz ploché pobrežie. Cestovný ruch sa rozvinul hlavne na ostrove Terschelling a Ameland. Po pobreží sa tiahne pásmo piesočnatých dún, ktoré dosahujú šírku až 2 km. Za nimi nasleduje územie poldrov, ktoré sú obkolesené hrádzami. Územie cestovného ruchu sa tiahne od Hoek van Holland po Camperduin, so strediskami Scheveningen, Noordwlik, Egmont, Katwijk, Zandvoort, západné predmestia Haarlemu.

Väčšiu koncentráciu cestovného ruchu majú tiež veľké mesta a provincie v ktorých ležia.

Základné údaje

Oficiálny názov krajiny: Holandsko - Nederland - Koninkrijk der Nederlanden
Hlavné mesto: Amsterdam
Rozloha: 41 543 km²
Počet obyvateľov: 16 730 632
Hustota zaľudnenia: 402 obyv./km²
Mena: euro
Časové pásmo: SEČ