Island

Pri ceste na ostrov Island sa ako cestovný doklad vyžaduje občiansky preukaz alebo cestovný pas. Je potrebné mať na pamäti predovšetkým platnosť dokladu. V prípade Islandu musí byť doklad platný tri mesiace od dátumu výstupu z krajiny.