Vatikán

Pri ceste do Vatikánu ako cestovný doklad vyžaduje občiansky preukaz alebo cestovný pas. Je potrebné mať na pamäti predovšetkým platnosť dokladu. V prípade Vatikánu, podobne ako v prípade Talianska, by mal byť doklad platný minimálne tri mesiace od plánovaného dátumu opustenia krajiny.