Viac ako polovica Nórskeho územia leží nad 500 m n. m. a ¼ presahuje 1000 m n. m. Škandinávske vrchy, ktoré prechádzajú celým územím Nórska sú vytvarované štvrtohorným pevninským ľadovcom do náhorných plošín – Fjeldov. Najrozsiahlejšou je Hardangervidda na juhu. Na vrchu Jostedalsbre je najväčší plošný ľadovec v Európe (815 km²). Na okrajoch pohorí sú hlboké údolia, s množstvom jazier, ktoré vymodelovali ľadovcové splazy.

V Nórsku je asi 16 000 jazier. Pobrežie Nórska je veľmi členité. Celé pobrežie je tvorené množstvom fjordov s ktorých najdlhší je Sognefjord (187 km). Pozdĺž pobrežia je asi 50 000 ostrovov. Najväčšími súostroviami sú Lofoty, Vesterály, Svalbard (Špicbergy), a k Nórsku patrí aj ostrov Jan Mayen. Pre Nórsko sú charakteristické dlhé údolia, v ktorých je sústredený priemysel. Pri Nórsku je treba spomenúť aj Golfský prúd, ktorý tu podstatne zmierňuje podnebie a vďaka ktorému je Nórsko zalesnené aj za polárnym kruhom.

V Nórsku je už od roku 1814 konštitučná monarchia. Na čele štátu je kráľ ktorý má však len reprezentatívnu funkciu. Zákonodarnú moc má parlament, volený na štyri roky, ktorý menuje premiéra a vládu.

Nórsko má nedostatok úrodnej pôdy. Tá sa využíva na pestovanie zemiakov a krmných plodín pre oveľa dôležitejšiu živočíšnu výrobu. Pozdĺž pobrežia sa chytajú ryby.

V súčasnosti je populárny chov rýb vo fjordoch. Pre Nórsko je veľmi dôležitá tradičná ťažba dreva. V Nórsku je veľké množstvo železnej rudy a farebných kovov. Ďalej vodná energetika rozšírená vďaka množstvu riek a potokov so strmím spádom. Nórsko je veľmi dôležitým exportérom hliníku, niklu, medi, zinku a magnézia.

Vďaka objaveniu ropy a zemného plynu v Severnom mori sa stalo Nórsko dôležitým vývozcom týchto surovín. Nórsko má jednu z najväčších obchodných flotíl. Vzhľadom k povrchu Nórska je najdôležitejšou dopravou doprava loďou pozdĺž pobrežia. Dosť využívaná je aj letecká doprava, no vláda vynakladá množstvo financií na výstavbu tunelov a ciest vo fjordoch. Sever a juh je prepojený železnicou, ktorá však prechádza aj cez Švédske územie.