Modrá alebo azúrová jaskyňa na Capri, nazývaná La Grotta Azzurra, je známa po celom svete pre svoju veľkosť, intenzívne modré odtiene interiéru a magické strieborné svetlo, ktoré vyžaruje z objektov, ponorených v jej vodách. Je známa a vyhľadávaná nepochybne aj pre silný zážitok, ktorý vo Vás po jej návšteve ostane.

Jaskyňa sa nachádza v severozápadnej časti talianskeho ostrova Capri v Tyrrhenskom mori. Dovolenkujúci a návštevníci sa môžu dostať do La Grotta Azzurra, buď autobusom alebo taxíkom z Anacapri, alebo loďou od Marina Grande, ktoré zastavujú pri vchode do jaskyne počas cesty po ostrove.

Do čarovnej jaskyne sa dotasnú len malé lodičky, s kapacitou pre dvoch až štyroch ľudí, preto je do nich potrebné prestúpiť z väčších lodí a schúliť sa úplne na dno lode, pretože vstup do jaskyne je nielen úzky, ale aj jej strop je pri vstupe veľmi nízky, len približne meter nad úrovňou mora. Prievozník, ktorý celú plavbu jaskyňou riadi loďku, manévruje aj za pomoci pádiel a reťaze, ktorá je natiahnutá pri vchode do jaskyne.

Za týmito peripetiami, ktoré často vytvárajú úsmevné príhody a zážitky, sa však nachádza čosi neopísateľné. Interiér je presýtený nádhernými farbami modrých tónov, ktoré sprevádza mohutná ozvena. Klenba, známa ako Duomo Azzurro, má priemernú výšku 7 metrov a stúpa až k 14 metrom smerom v zadnej časti jaskyne. Modré sfarbenie Grotta Azzurra je spôsobené denným svetlom, ktoré vstupuje cez otvor pod vodou nachádzajúci sa priamo pod vchodom do jaskyne.

Prírodný skvost, akým azúrová jaskyňa nepochybne je, je chránený zákonmi prírody aj v dnešných dňoch. Vstup do jaskyne nie je možný počas juhozápadných vertov a mistrálu, a tak si aj napriek vysokému záujmu turistov zachováva stále svoju vznešenosť a tajuplnosť.

Štipka histórie... Povesť hovorí, že v rímskej dobe, za vlády cisára Tiberia, bol interiér La Grotta Azzurra používaný ako námorná jaskynná svätyňa. Chodili tam tí, ktorí si predstavovali toto miesto ako sídlo Nereidi alebo sirén a verilo sa, že to je ríša démonov, ktorí okúzlia všektých, ktorí sa sem odvážia vstúpiť.