Mesto a súčasne prístav Senj sa nachádza vo Velebitskom kanáli. Mesto sa rozkladá ako amfiteáter v ostrej zátoke Senjska Draga na úpätí svahov pohoria Velebit a Senjska Bilo. Poloha mesta ho predurčila ako hlavnú komunikačnú spojnicu medzi Panónskou panvou a Jadranským pobrežím už v dávnych dobách.

Jadro mesta si zachovalo stav zo 16. stor., a to ako v štruktúre, tak i v zástavbe. Zachovala sa tu značná časť mestského opevnenia (13. - 17. stor.) s obrannými vežami a bránami, ďalej krásne barokové námestie Cilnica so starým frankopanským zámkom, niekoľkokrát prestavovaným.

Mimo hlavnej dobre udržiavanej verejnej pláže sú južne od mesta, v blízkosti zátoky Spasovac malé zátoky s kľudnými plážami a čistou vodou. Dovolenkujúci, ktorí sa zaujímajú o históriu môžu podniknúť krátku prechádzku k pevnosti Nehaj. Dobre prístupná autom je aj horská dedinka Krivá Put, horské sedlo Vratnik s krásnym výhľadom do ďalekého okolia alebo Senjska Draga, kde môžu turisti zhliadnuť klasicistické mauzóleum z roku 1848.

V meste sa taktiež konajú kultúrne podujatia, ako napríklad Zimný karneval (január, február), Festival speváckych zborov (júl) alebo Medzinárodný senjský karneval (august). Vďaka výbornej organizácii bol Senj prijatý do Združenia karnevalových miest a jeho akcie sú príjemným kultúrnym spestrením dovolenky v Senj, či jeho okolí.