Ostrov Cres – známa dovolenková destinácia je najsevernejším ostrovom vonkajšieho pásu Kvarnerského súostrovia a tvorí takmer jeden celok s ostrovom Lošinj. Ostrovy sú od seba oddelené iba 11 metrov širokou úžinou a spojené otočným mostom, umožňujúcim preplávať lodiam. Hoci sú topograficky rozdielne, ich súčasná podobnosť je určená spoločnou históriou a tesným prepojením. Ostrov Cres ponúka svojim návštevníkom celkovú rozlohu 404 km²,  je dlhý 68 km a patrí k obľúbeným miestam pre strávenie letnej dovolenky.

Podľa vykopávok boli obidva ostrovy osídlené od doby kamennej a bronzovej. Prvé zaznamenané sídlisko vzniklo na Crese, kde využili liburnské kmene prirodzených prístavísk v lokalite miest Cres a Osor a vybudovali na vrcholkoch kopcov pevnosti Merag, Porozina a Lubenice. Starovekí Gréci nazývali oba ostrovy Apsirtides.

Pobrežie ostrova je málo členité, čo prispelo k rýchlemu rozširovaniu dovolenkového turizmu, no na ostrove chýba tečúca voda. Nájdete tu však rozľahlé sladkovodné Vranské jazero, ktorého hladina leží 68 metrov pod hladinou mora. Jazero dodáva vodu do všetkých obcí na ostrove. V blízkosti pobrežia vyvierajú na niekoľkých miestach z morského dna sladkovodné pramene zvané Vrulje.  Asi polovica ostrova je pokrytá poliami a skalami a na severe sú rozšírené porasty borovíc a dubov. Obývanejšie je západné pobrežie ostrova.

Ak chcete dovolenkovať na ostrove Cres sa dostanete sem len loďou. Z pevniny je prístupný trajektami a hlavným prístavom pre ostrov Cres ako aj Lošinj je Mali Lošinj, ktorý má trajektové spojenie s Pulou, Zadarom a Benátkami. V letných mesiacoch je ešte v prevádzke spojenie osobnou loďou do miest Susak, Cres a Rijeky. Trajektové spojenie je tiež z Brestova do Porozina na Crese a spojenie medzi Merag (Cres) a Valbiska (Krk).