Kiribati je ostrovným štátom v Tichom oceáne. Kvôli svojej malej nadmorskej výške a stúpajúcej hladine morí patrí k najohrozenejším ostrovom na svete. 

Problém zmeny klímy sa tejto krajiny veľmi dotýka, nakoľko bude jedna z prvých ktorú to ovplyvní. Ak sa nič nezmení, Kiribati nebude viac existovať. Nadmorská výška ostrovov je veľmi nízka (niekde v priemere len 2 metre nad hladinou mora). Ostrovy sú malé a obklopené oceánom. Ak sa prejdete po ostrovoch, uvidíte tu veľké množstvo vybudovaných zábran, ktorými sa ľudia snažia chrániť svoje domovy. Tam kde pred piatimi rokmi stáli domy je dnes oceán. Stúpajúce hladiny morí budú mať vplyv určite aj na kvalitu pitnej vody, ktorá môže byť kontaminovaná. Niektoré ostrovy už oceán pohlcuje. Do jednej z najväčších dedín sa počas prílivu už nedostanete, veľa budov bolo zničených a ľudia poodchádzali do iných miest. Už tu žiaľ nemôžu pestovať plodiny, ktorým sa tu darilo. Conservation International (nezisková organizácia zaoberajúca sa životným prostredím) pomáha Kiribati s adaptačnou stratégiou. Predstavitelia vlády sú si vedomí, že musia čeliť realite a že nebudú môcť vyhovieť všetkým, preto musia začať s postupnou migráciou mimo ostrovov. Vláda sa snaží vzdelávať ľudí a informovať ich o potrebnej migrácii, a tiež aby mali vedomosti s ktorými sa uplatnia aj inde mimo svoje domovy.

"Chcem povedať jednu vec a vždy to zdôrazňujem, nechceme byť utečencami. Boli by sme utečencami, keby sme teraz nič nespravili, pretože utečenci sú tí, ktorých postihne nečakaná udalosť. Ale my vieme, že to prichádza, takže musíme konať už teraz. A keď už príde k migrácii, tak aby ľudia odchádzali dôstojne, nie ako utečenci", zdôrazňuje prezident Kiribati Anote Tong.

Lokalita: Kiribati